(1)
Kuzulu, E.; Aslan, T.; Erdoğan, G.; Kanık, D.; Yılmaz, D. İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı Ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği”. ISARDER 2021, 13, 2845-2862.