(1)
Konyalılar, N. Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. ISARDER 2022, 14, 2117-2127.