(1)
Baskak, T. E. OECD Ülkelerinde İşsizlik Ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi Ve Panel Granger Nedensellik Analizi. ISARDER 2023, 15, 437-451.