(1)
Boz, N.; İrmiş, A. Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi. ISARDER 2023, 15, 452-469.