(1)
Etci, H. Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. ISARDER 2023, 15, 578-592.