(1)
Gül, T. İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi Ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü. ISARDER 2023, 15, 2449-2464.