(1)
Sağlam Arı, G.; Boylu, Y. İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2021, 7, 123-142.