(1)
Ünlüönen, M. B.; Boylu, Y. İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ISARDER 2021, 8, 407-426.