(1)
Anafarta, A.; Yılmaz, Özkan. Kariyer Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü. ISARDER 2021, 11, 2944-2959.