Demirağ, B., Çavuşoğlu, S., & Dağ, K. (2021). Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3405–3420. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223