Çalış, Çağdaş, & Büyükakıncı, B. Y. . (2021). Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2003–2014. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1242