Göksel, A., & Ayan, B. . (2021). Kamu ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2174–2187. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1254