Özdemir, M., & Doğan, A. (2021). Bireylerin Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Düzeyindeki Farklılığın İncelenmesi . İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2203–2222. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1256