Sağlam, M. ., & Tavman, E. B. . (2021). Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2256–2271. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1260