Küçükkocaoğlu, G., & Çakır, N. . (2021). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2320–2339. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1264