Atilla, E. A. ., & Seyhan, F. (2021). Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2488–2506. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1273