Yalçın, A., & Çetin, B. (2021). Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2607–2622. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1280