Bekiş, T. ., Tosunoğlu, N., & Sağlam Arı, G. (2021). Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2727–2745. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287