Yılmaz, K. G., Saygın, E., & Tolon, M. (2021). Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İmaj Bileşenleri; Sağlık İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2780–2799. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1290