Kuzulu, E., Aslan, T., Erdoğan, G., Kanık, D., & Yılmaz, D. (2021). İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2845–2862. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1294