Sucu, M. (2021). COVID-19 Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe Kriz Yönetimi: Türk Havayolları (THY) Özelinde Bir Durum Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2863–2884. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1295