Aylan, F. K., & Başoda, A. (2022). Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1841–1858. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1475