Boz, N., & İrmiş, A. (2023). Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 452–469. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1597