Korga, S., & Dirik, C. (2023). Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 561–577. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1604