Sağlam Arı, G., & Boylu, Y. (2021). İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 123–142. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252