Ünlüönen, M. B., & Boylu, Y. (2021). İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 407–426. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327