Anafarta, A., & Yılmaz, Özkan. (2021). Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2944–2959. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/951