Terzi, E., & Boylu, Y. (2021). Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3283–3322. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/976