DEMIRAĞ, B.; ÇAVUŞOĞLU, S.; DAĞ, K. Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 3405–3420, 2021. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223. Acesso em: 31 oca. 2023.