ÇALIŞ, Çağdaş; BÜYÜKAKINCI, B. Y. . Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2003–2014, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1242. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1497. Acesso em: 16 may. 2022.