ÇAVUŞOĞLU, S. Yeşile Boyama ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2146–2161, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1252. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1507. Acesso em: 23 şub. 2024.