GIZLIER, Ömer; YILDIZ, B. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2162–2173, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1253. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1508. Acesso em: 16 may. 2022.