ÖZDEMIR, M.; DOĞAN, A. Bireylerin Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Düzeyindeki Farklılığın İncelenmesi . İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2203–2222, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1256. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1511. Acesso em: 28 may. 2022.