ÇETINTÜRK, İbrahim. Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2223–2231, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1257. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1512. Acesso em: 16 may. 2022.