AKSOY, . H. .; GÜR, A.; CELEP, E. Sosyal Medya Reklamları Etkili Midir? Algının ve Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Desteğinin Aracı Rolü : Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2340–2355, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1265. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1520. Acesso em: 16 may. 2022.