VATANSEVEN, H.; HEPERKAN, H. A. . Çalışanların Demografik Özellikleri ile İşyerlerindeki Çalışma Koşulları Arasındaki İlişkinin Analizi: Market Zincirleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2414–2439, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1269. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1524. Acesso em: 16 may. 2022.