YALÇIN, A.; ÇETIN, B. Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2607–2622, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1280. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1535. Acesso em: 16 may. 2022.