BEKIŞ, T. .; TOSUNOĞLU, N.; SAĞLAM ARI, G. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2727–2745, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1287. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1542. Acesso em: 8 ara. 2022.