TOPALOĞLU, E. E.; METIN, S. Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 2832–2844, 2021. DOI: 10.20491/isarder.2021.1293. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1548. Acesso em: 16 may. 2022.