KONYALILAR, N. Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 2117–2127, 2022. DOI: 10.20491/isarder.2022.1492. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1766. Acesso em: 28 mar. 2023.