ELIBOL, F. Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 231–242, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1583. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1870. Acesso em: 1 eki. 2023.