BASKAK, T. E. OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 437–451, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1596. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1885. Acesso em: 16 haz. 2024.