KORGA, S.; DIRIK, C. Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 561–577, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1604. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1893. Acesso em: 20 tem. 2024.