ETCI, H. Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 578–592, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1605. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1894. Acesso em: 30 may. 2024.