GÜL, T. İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 2449–2464, 2023. DOI: 10.20491/isarder.2023.1725. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/2023. Acesso em: 20 haz. 2024.