ÜNLÜÖNEN, M. B.; BOYLU, Y. İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 407–426, 2021. Disponível em: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327. Acesso em: 28 mar. 2023.