Demirağ, Bülent, Sinan Çavuşoğlu, ve Kazım Dağ. 2021. “Dindarlık, Tutum Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4):3405-20. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223.