Çalış, Çağdaş, ve Banu Yeşim Büyükakıncı. 2021. “Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği Ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2003-14. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1242.