Akgün, Vasviye Özlem, ve Muammer Zerenler. 2021. “Perakende Mağazacılık Sektöründe Mağaza Atmosferinin Önemi: SOR Modeli Temelinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2110-28. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1250.