Özışık Yapıcı, Olcay, ve Aybike Tuba Özden. 2021. “Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2129-45. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1251.